Malý fotbal

K Malému fotbalu mám krásný a osobní vztah. Nejen proto, že ho sám hraji. Byl to také můj první velký projekt. Za půl roku jsme v agentuře 2Score z první skici vytvořili fungující systém značek. Genezi nehledejte pouze v logotypu, tento brand je domyšlený do detailu. V logu najdete formaci malého fotbalu orámovanou erbem. Vizuály se skládají z dvou polovin hriště a jsou doplněné o středový kruh. Zároveň se zobrazuje 2x30 min, což je hrací čas. Projekt byl oceněn porotou v soutěži Zlatý středník.